Att skapa och driva effektiva möten

Generellt finns det fyra orsaker till att möten inte håller önskad kvalitet och effektivitet:

  1. Avsaknad av struktur, verktyg, spelregler och oklar ansvarsfördelning
  2. Oklart syfte med mötet samt vilka som ska delta
  3. Dåligt mötesledarskap, disciplin från deltagarna, oförberedda, kommer för sent
  4. Oförmågan att hålla korta anföranden, hålla sig till ämnet, oförberedda

Kursdagen har som mål att:

  • Att få en enhetlig syn på vad ett möte är (struktur och personligt ansvar).
  • Att genomföra möten där önskat resultat uppnås på avsatt tid.
  • Att våga ta i personliga problem.
  • Att styra genom agendan