Retorik – konsten att “sälja in” ett budskap

  • Övertyga ledningsgruppen om värdet av kompetensutveckling?
  • Få hyresgäster att acceptera att stamrenoveringen är nödvändig?
  • Få kunden att vilja köpa din produkt eller tjänst?

Vi ger dig en metod som gör att du kan planera och genomföra ett möte med kund eller internt på ett sätt som radikalt ökar dina möjligheter att få acceptans för ditt budskap.