Praktisk pedagogik för interna lärare, handledare eller föreläsare?

 

En 2-dagars utbildning med max 10 deltagare. Praktiska övningar, tagna ur den egna verksamheten, varvat med teori och diskussioner.

Moment som kan ingå:

  • Att skapa intresse för ämnet och fånga gruppen
  • Arbeta med deltagaraktiva metoder
  • Planeringsmodell för utbildning
  • Att sovra i ett material
  • Kunna göra tydliga målformuleringar
  • Röst och kroppsspråk
  • Hur hantera sin nervositet
  • Förberedande övningar med kortare lektionspass
  • Övrigt som ”dyker upp” under dagen
  • Annat som framkommer efter behovsanalysen