Samtalsträning

Riktar sig till chefer som vill:

  • lära sig en metod för konstruktiv kommunikation
  • hantera sina egna känslor och reaktioner
  • söka lösningar i stället för att veta varför

Vi använder Transaktionsanalys som metod parat med delar ur det Gestaltpsykologiska tänket. Vi övar bara på deltagarnas egna situationer.

Välkommen till ett fantastiskt spännande lärande.