Transaktionsanalys – ett verktyg för konstruktiv kommunikation

Vill du minska konflikter, ta bort snacket bakom ryggen, hantera det svåra samtalet, söka lösningar i stället för att älta, bete sig på ett konstruktivt och respektfyllt sätt eller efterleva värderingarna så är Transaktionsanalys verktyget.

  • För kundservicepersonal
  • För chefer
  • För arbetsgruppen
  • För ledningsgruppen
  • För säljare

Om du vill ge chefer och medarbetare inspiration räcker det med en halv dag. Vill du ha ett förändrat beteende handlar det om 1-2 dagar med uppföljning och eventuell coaching.

Kontakta Lennart Johansson för att finna ut ert behov och omfattning.