Coaching

Vilka områden vi ska arbeta med styrs av vem som är beställare av cochingen. Är det du så väljer du själv, är det din chef så bestämmer han/hon. All coaching är målstyrd och vi har funnit att max fem tillfällen lämpligt, kan t o m räcka med ett tillfälle. Därefter kan vi ta ny ställning om ytterligare coaching behövs. Varje tillfälle brukar omfatta två timmar.

  • Coaching av ledningsgrupper – att skapa en gemensam struktur för ledningsgruppsmöten med syfte att sätta de strategiska frågorna i fokus samt att få var och en att se sin roll och sitt ansvar.
  • Coaching av chefer – personalfrågor av olika karaktär, att arbeta strategiskt, personlig utveckling eller annat du har behov av.
  • Coaching i retorik – här har du troligen ett konkret behov inför en viktig dragning.
  • Coaching för internlärare/Trainers – innebär oftast att vi hjälper dig med planeringen och sedan deltar i den utbildning du ska genomföra.
  • Coaching av mindre grupper, 3-4 personer, med likartade behov är ytterst effektivt.