Konsultinsatser

Vi genomför genomlysningar av enheter/företag som behöver ha ett bättre beslutsunderlag än exempelvis medarbetarundersökningen. I samråd med ledning, fack och andra eventuella intressenter gör vi en grundlig analys för att få fram de frågeställningar som genomlysningen ska belysa. Avsikten är att begränsa insatsen till det behov som finns.

Vi arbetar också som Workshopledare. Är det ett kreativt möte så använder vi Bonos fantastiska metod som finns beskriven i hans bok “Six Thinking Hats”.

Vill du ha ett bollplank i ditt arbete med att skapa en strategi för kompetensutveckling kopplat till affärs-/verksamhetsmålen är du mycket välkommen att kontakta oss.