Utveckling för chefer och ledare

Moment som du kan välja:

  • Från målstyrning till målkontrakt
  • Att skapa effektiva möten
  • Arbeta med förändringar
  • Transaktionsanalys – ett verktyg för konstruktiva samtal
  • Värderingar – att skapa verklighet av dem
  • Konflikthantering
  • Hantera egna reaktioner – fokus på dig som ledare
  • Grupputveckling
  • Medarbetarskap i verkligheten

Vill du veta mer: info@tribunen.se