Konflikthantering – konsultinsats

Om det är en konflikt mellan två personer så tar det högst två gånger två timmar för att lösa upp de fastlåsta känslorna och ställningstagandena. Sedan krävs ett gott ledarskap en längre tid.

Är det en konflikt som omfattar en grupp, krävs först intervjuer med var och en och därefter en dags arbete med hela gruppen. Följt av ett gott ledarskap för att inte falla tillbaka i gamla hjulspår.

Konflikthantering – internutbildning

1-dags kurs där vi varvar praktiska övningar, tagna ur deltagarnas verklighet, med teori och diskussioner.

  • Vad är en konflikt?
  • Hur undvika att onödiga konflikter uppstår?
  • Hur lösa befintliga konflikter?
  • Konflikttrappan – 4 steg
  • Tecken som pekar på att konflikt finns